Om Trondheim Skaperfest

Vi styrker Norges innovasjonskraft med å bygge kultur for kreativitet, tech og skaperglede hos barn og voksne.

Og for at flest mulig skal kunne bidra til morgendagens løsninger har vi et særlig fokus på økt mangfold og tilgjengelighet.

Her kan du lese om Våre mål og Vår Historie.

For økt innovasjon må skapende
aktiviteter bli en like naturlig del av hverdagen som idrett og kultur.

Våre mål og verktøy

Vise frem mulighetene

For å øke rekrutteringen til skapende aktiviteter skal vi sørge for at mange flere både får vite om og prøve de tilbudene som er i regionen, og jobbe for å spre skaperglede. Dette gjøres hovedsakelig gjennom kommunikasjon, som f.eks denne nettsiden, og events.

Feire og bygge kultur

Trondheim har fantastiske arrangement og satsinger på idrett, mat og kultur. Teknologi og skapende aktiviteter fortjener det samme om vi vil øke Norges innovasjonskraft. Derfor arrangerer vi festivalen Skaperfest midt på Torvet, viser frem skapere, og støtter intiativ som bygger opp om skapermiljøet.

Mangfold og inkludering

Økt mangfold er særlig viktig når det kommer til å gjøre flere aktive i å bygge fremtiden vår. For å nå ut til flest mulig fokuserer vi derfor på lavterskel og gratis tilbud hvor alle kan føle seg velkommen. Alle er en skaper!

Kids and adults making stuff out of used materials

Vi bygger grunnmuren til innovasjon

Skaperglede

Å dyrke skaperglede bredt vil få flere interessert i og motivert til nyskaping, teknologi og realfag.

Maker Mindset

En kultur hvor kreativitet, prøving og feiling feires er nødvendig om vi vil at flere skal tørre ta sjanser.

Verktøy

Tilgang til og kunnskap om mektige prototypingsverktøy som 3d-printere lar flere få være med på å skape framtidens løsninger.

Erfaring

Teori kan ikke erstatte praksis. Å gjennomføre konkrete og nyskapende tech-prosjekter gir verdifull læring og erfaring.

Vår historie

I 2013 tok den kjente, trønderske tech gründeren Alf-Egil Bogen initiativ til en lokal versjon av den internasjonale maker-festivalen Maker Faire, for å bygge kultur for skaperglede og styrke innovasjon. Samtidig startet han også opp den ideelle medlemsforeningen Trondheim Makers.

På Pstereo-festivalen august 2013 ble den første mini-maker fairen gjennomført. Den var en suksess, så i 2014 ble første ordentlige Trondheim Maker Faire arrangert på Torvet, under ledelse av Frode Halvorsen.

Siden 2014 har festivalen vært arrangert årlig, med unntak av den pga covid pandemien måtte kanselleres i 2020 og kjøres i nedskalert format i 2021.

I 2022 var festivalen tilbake for fullt, med 40 utstillere og over 10 000 besøkende på Torvet, men nå under navnet Trondheim Skaperfest. Navnebyttet ble gjort for å styrke lokal forankring og bli en del av de norske skaperfestivalene, hvor Trondheim og Oslo er de to store.

I tillegg begynte også arbeidet med å gå fra å være kun en festival til å jobbe bredere. Dette innebærer bl.a. å bli en portal/guide til skapermijøet for offentligheten. Samt å støtte opp om skapermiljøet selv, som f.eks i 2023 så etableringen av Trøndersk Skaparlaug (en samling av de som drifter Skaperverksteder i regionen) og Vitensenteret sitt midlertidige skaperverksted på Lademoen.

Trondheim Skaperfest arrangeres av Trondheim Tech Port (tidligere Technoport), med Vitensenteret i Trondheim som samarbeidspartner.

Les mer

Våre partnere